Arild Skaug Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Skaug Hansen

Magne Nylenna, Arild Skaug Hansen, Anne Britt Storeng, Steinar Westin
26.08.2004
«Institusjonene har ansvar for å formidle kunnskap om virksomheten og for å utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapens metoder og resultater» ( 1 ). Slik lyder § 2-4 i universitetsloven, og...
Geir Wenberg Jacobsen, Arild Skaug Hansen
01.12.2015
Grunnlaget for medisinerutdanningen i Trondheim var det sterke teknologiske miljøet ved det daværende Universitetet i Trondheim. Den medisinskteknologiske profilen er utviklet videre og kan bli...