Arild Mangschau

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Mangschau

Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Anders Aasheim, Jacob Neuburger, Eva Cecilie Knudsen, Arild Mangschau
07.09.2006
Type 2-diabetes og nedsatt glukosetoleranse er vanligere enn normal glukosetoleranse hos pasienter med akutt hjerteinfarkt ( 1 ) og koronarsykdom ( 2 ). Unormal glukosetoleranse (type 2-diabetes...
Alf-Åge R. Pettersen, Carl Müller, Bjørn Bendz*, Sigrun Halvorsen, Jan Eritsland, Magne Brekke, Arild Mangschau
20.05.2004
Ved akutt hjerteinfarkt er et av de viktigste behandlingsmålene for å bedre prognosen å begrense infarktstørrelsen. Bestemmelse av infarktstørrelse ved myokardperfusjonsscintigrafi med 99m-technetium...
Anders Aasheim, Bjørn Bendz, Anne-Cathrine Næss, Petter Andreas Steen, Lars Wik, Arild Mangschau
15.05.2003
Primær perkutan koronar intervensjon eller utblokking gir redusert dødelighet og sykelighet ved akutt hjerteinfarkt, sannsynligvis bedre enn fibrinolyse ( 1 – 5 ) selv om dette ikke er endelig...
Sigrun Halvorsen, Carl Müller, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Magne Brekke, Arild Mangschau
10.10.2002
Basert på en undersøkelse publisert i Scandinavian Cardiovascular Journal (12) De siste ti årene har man diskutert om primær angioplastikk gir bedre resultater enn trombolytisk behandling ved akutt...
Arild Mangschau, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Sindre Stavnes, Carl Müller, Magne Brekke, Nils-Einar Kløw
10.03.2001
De siste ti årene har det knyttet seg stor interesse til om man med akutt angioplastikk kan oppnå bedre resultater enn med trombolyse ved behandling av akutt hjerteinfarkt både med hensyn til...
Nils-Einar Kløw, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Pavel Hoffman, Sindre Stavnes, Knut Haakon Stensæth, Edmund Søvik, Magne Brekke, Arild Mangschau
10.03.2001
Koronar ballongdilatasjon ved akutt transmuralt hjerteinfarkt har vært utført i mange år internasjonalt, og man begynner nå å få resultater som gjør det mulig å sammenlikne dette med den vanligste...
Ole Jonas Rolstad*, Johan H. Strømme, Arild Mangschau
10.02.2001
Tidlig diagnose hos pasienter med brystsmerter er viktig, fordi pasienter med større hjerteinfarkt med kort sykehistorie raskt bør vurderes for reperfusjonsbehandling, og fordi ustabile...
Arild Mangschau, Jan Eritsland, Sindre Stavnes, Knut Sevre, Knut Håkon Stenseth, Nils Einar Kløw, Carl Müller, Leiv Sandvik, Bjørn Bendz
20.10.2001
Randomiserte studier har vist at mekanisk reperfusjon hos pasienter med akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon gir bedre resultater enn trombolytisk behandling med henblikk på mortalitet og morbiditet...
Eigil Fossum, Bilal Ata, Jan Eritsland, Nils-Einar Kløw, Arild Mangschau
11.09.2003
Akutt hjerteinfarkt er en hyppig forekommende akuttmedisinsk tilstand, og det foreligger god dokumentasjon for reduksjon av morbiditet og mortalitet ved trombolytisk behandling ( 1 ). Nytten av...
Johan H. Strømme, Ole Jonas Rolstad, Arild Mangschau
20.06.2000
Pasienter som i dag innlegges i sykehus under diagnosen akutt koronarsykdom (akutt hjerteinfarkt, ikke-Q-infarkt, ustabil angina) blir gjenstand for langt mer effektiv, endog livreddende behandling...
Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Reidar Bjørnerheim, Nils-Einar Kløw, Alf Jonassen, Arild Mangschau
19.05.2005
Akutt reperfusjonsterapi har ført til betydelig reduksjon av sykelighet og dødelighet ved akutt hjerteinfarkt de siste 15 årene ( 1 ). Forekomsten av kardiogent sjokk har likevel vært tilnærmet...
Jan Eritsland, Nils-Einar Kløw, Arne Westheim, Bjørn Bendz, Arild Mangschau
03.11.2005
Mortaliteten ved akutt hjerteinfarkt øker med alderen ( 1 , 2 ). Hos mennesker over 75 år er både forekomst av flerkarssykdom i koronararteriene og tilstedeværelse av andre, kompliserende sykdommer...
Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Arild Mangschau
25.08.2005
Vi takker for kommentarer fra Myrmel & Hermansen. I vår artikkel vektla vi betydningen av akutt revaskularisering ved kardiogent sjokk ( 1 ). Kortest mulig tid fra symptomdebut til...
Trygve B. Tjugen, Jan Eritsland, Arild Mangschau, Geir Øystein Andersen
25.03.2010
En pasient ble innlagt fire ganger på tre uker pga. hjerteinfarkt og residiverende okklusjon av venstre fremre koronararterie. Kombinasjon av blødning og trombose vanskeliggjorde adekvat behandling...
Otto A. Smiseth, Thor Edvardsen, Knut Endresen, Hilde Aarseth, Arild Mangschau, Øystein Vengen, Dag Jacobsen
15.03.2016
Magne Brekke Magne Brekke døde 8.1. 2016 etter lengre tids sykdom, bare 60 år gammel, og ble bisatt i en fullsatt Tjølling kirke 19. januar. Han ledet den invasive kardiologiske virksomheten på...