Arild Mæland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Mæland

Johan N. Bruun, Linda Skeie, Arild Mæland, Susanne G. Dudman, Mette Sannes, Vidar Ormaasen
29.11.2006
Aids/hivinfeksjon er siden oppdagelsen i 1981 den sykdom som de siste tiår har hatt størst innvirkning globalt på endrede leveutsikter. I 1981 var leveutsiktene for en aidspasient i gjennomsnitt 6 – ...
Arild Mæland
29.11.2006
Jessen, Heiko Jaeger, Hans Primary HIV infection Pathology, diagnosis, management. 90 s, tab, ill. New York: Thieme, 2005. Pris EUR 40 ISBN 3-13-133541-6 Dette er en samling av innlegg holdt på...
Johan N. Bruun, Arild Mæland
30.04.2002
Tidsskriftet har valgt en epidemiolog, Preben Aavitsland, til å gi en redaksjonell kommentar i Tidsskriftet nr. 7/2002 (1) til en oversiktsartikkel om HIV-smitte fra mor til barn (2). Dersom...
Vidar Ormaasen, Arild Mæland
30.11.2001
Tuberkulose er verdens mest utbredte bakterielle sykdom. Det beregnes at aktiv sykdom utvikles hos åtte millioner mennesker per år. Nest etter demografiske endringer som befolkningsøkning og...
Pål A. Jenum, Øystein Flesland, Hans Blystad, Inger Sofie Samdal Vik, Tor Hervig, Arild Mæland, Gunnar Sæter
22.04.2010
I oktober 2007 mottok Folkehelseinstituttet et varsel fra medisinsk poliklinikk ved sykehus A om at det var påvist syfilisantistoffer hos en for dem ny blodgiver. Av meldingen fremgikk det at...