Arild Hagesveen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Hagesveen

Arild Hagesveen
11.08.2005
Legeforeningen har sterke innvendinger mot at det foreslås en viss utvidelse av folketrygdloven fordi dette vil kunne bidra til å svekke pasienters personvern - Vi har sett et uttall eksempler på at...