Arild Faxvaag

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Faxvaag

Arild Faxvaag
18.10.2007
Sykdom og helsetjeneste kan beskrives ut fra et trussel-og-risiko-perspektiv. Tiltak som iverksettes for å ivareta informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av elektroniske pasientjournalsystemer...
Hallvard Lærum, Gunnar Ellingsen, Arild Faxvaag
30.10.2002
Basert på en undersøkelse publisert i BMJ (1) Etter tre tiår med stadige fremskritt innen informasjonsteknologien har elektroniske pasientjournalsystemer begynt å dukke opp ved våre sykehus. Dette er...