Arild Aamodt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Aamodt

Arild Aamodt
30.01.2000
Utgangspunktet for denne avhandlingen har vært å utvikle en individuelt tilpasset femurkomponent som del av usementert totalprotese i hofteleddet. Som ledd i utviklingen av protesen er det...
Arild Aamodt
16.09.2014
Andreassen, Geir Stray Metodebok for ortopedisk avdeling 3. utg. 202 s, tab, ill. Oslo: Legeforlaget, 2013. Pris NOK 415 ISBN 978-82-92934-10-4 Metodeboken for ortopedisk avdeling, Oslo...