Arild Aambø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Aambø

Arild Aambø, Tor Ole Klemsdal
28.11.2017
In a culturally complex society such as that of Norway, the requirement for equal treatment irrespective of age, sex and ancestry is particularly important, as significant differences have been...
Arild Aambø, Tor Ole Klemsdal
28.11.2017
I et kulturelt komplekst samfunn som det norske får kravet om likeverdig behandling uansett alder, kjønn og herkomst spesiell betydning, ettersom det er påvist betydelige forskjeller i både...
Arild Aambø
19.10.2006
Iseki, Kim En av de beste 352 s. Brandbu: Forlaget Fritt og vilt, 2006. Pris NOK 320 ISBN 82-91301-00-X Når en roman, som denne, utgis under psevdonym, pirres nysgjerrigheten: Er den så...
Arild Aambø
26.01.2016
Kirkengen, Anna Luise Næss, Ane Brandtzæg Hvordan krenkede barn blir syke voksne 3. utg. 248 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-02506-3 Målgruppen for denne boken, om...