Arild Aambø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Aambø

Arild Aambø
13.04.2021
Are differences in the infection rate between immigrants and the population as a whole yet another example of a general pattern? Health equity is a Norwegian policy objective. It is therefore...
Arild Aambø
25.03.2021
Er ulikheter i smittetrykk mellom innvandrere og den øvrige befolkningen nok et eksempel på et generelt mønster? Rettferdig fordeling av helse er en politisk målsetting. Det er derfor foruroligende...
Arild Aambø, Tor Ole Klemsdal
28.11.2017
In a culturally complex society such as that of Norway, the requirement for equal treatment irrespective of age, sex and ancestry is particularly important, as significant differences have been...
Arild Aambø, Tor Ole Klemsdal
28.11.2017
I et kulturelt komplekst samfunn som det norske får kravet om likeverdig behandling uansett alder, kjønn og herkomst spesiell betydning, ettersom det er påvist betydelige forskjeller i både...
Arild Aambø
19.10.2006
Iseki, Kim En av de beste 352 s. Brandbu: Forlaget Fritt og vilt, 2006. Pris NOK 320 ISBN 82-91301-00-X Når en roman, som denne, utgis under psevdonym, pirres nysgjerrigheten: Er den så...
Arild Aambø
26.01.2016
Kirkengen, Anna Luise Næss, Ane Brandtzæg Hvordan krenkede barn blir syke voksne 3. utg. 248 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-02506-3 Målgruppen for denne boken, om...