Antonia Villagran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Antonia Villagran

Morten I. Lossius, Antonia Villagran, Hilde N. Karterud, Oliver Henning, Karl O. Nakken
20.12.2016
Psykogene ikke-epileptiske anfall er anfall av epilepsilignende karakter som ikke har et hjerneorganisk korrelat. Som navnet indikerer, antar man at psykologiske prosesser spiller en rolle. Vårt...
Mia Tuft, Hilde Nordahl Karterud, Antonia Villagran, Karl O. Nakken
08.09.2015
The main differential diagnosis of epilepsy among young adults is psychogenic non-epileptic seizures. Such seizures may manifest themselves in very different ways and usually have complex root causes...
Mia Tuft, Hilde Nordahl Karterud, Antonia Villagran, Karl O. Nakken
08.09.2015
Den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi hos unge voksne er psykogene ikke-epileptiske anfall. Slike anfall kan ytre seg svært forskjellig, og det er som regel sammensatte bakenforliggende...