Anniken Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

OCD-spekterpoliklinikken

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med manusbearbeiding.

Anniken Andersen er psykologspesialist og behandler primært hudplukkings- og hårnappingslidelse.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anniken Andersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media