Annette Fromm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Annette Fromm er spesialist i nevrologi, har M.Sc. i slagmedisin og ph.d.-avhandling om ultralyddiagnostikk og er overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Artikler av Annette Fromm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media