Annett Arntzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Annett Arntzen

Annett Arntzen, Sven Ove Samuelsen, Leiv S. Bakketeig, Camilla Stoltenberg
18.11.2004
Spedbarnsdødeligheten har sunket de siste 30 årene. Likevel viser flere studier at det fortsatt er sosiale forskjeller, og at disse øker ( 1  –  5 ). Vi stiller spørsmålet: Har de sosiale...
Annett Arntzen, Sven Ove Samuelsen, Leiv S. Bakketeig, Camilla Stoltenberg
03.02.2005
Vi takker Grimsrud for relevante kommentarer og spørsmål. Foreldrenes utdanningsnivå er målt som høyeste oppnådde utdanning innen utgangen av 1998. Med de valgte kuttpunktene (< 10 år, 10 – 12 år...