Annelill Valbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Annelill Valbø

Annelill Valbø
28.05.2009
Det var nesten fire ganger så stor risiko for sfinkterruptur ved sykehuset som hadde høyest insidens sammenliknet med sykehuset som hadde lavest insidens. Det viser en norsk studie. Tidligere...
Annelill Valbø, John Petter Langeland, Ingvild Victoria Koren Lobmaier
09.10.2008
Akutte magesmerter i annet trimester kan skyldes alt fra ufarlige og forbigående tilstander til alvorlige sykdommer som kan være livstruende for både mor og foster. Utredningen må skje raskt og kan...
Annelill Valbø, Krystyna Kotanska-Grøholt
10.08.2000
Akutte buksmerter er en av de vanligste årsakene til øyeblikkelig hjelp-innleggelse i sykehus, og atskillige bøker er skrevet om differentialdiagnostiske avveininger. Som regel henvises pasientene...
Annelill Valbø, Marit Kristoffersen
03.03.2005
Ruptur av analsfinkter under vaginalforløsning er en velkjent komplikasjon. Mange har antatt at insidensen ligger på rundt 3 %, men en forekomst på opptil 24 % har vært beskrevet ( 1 ). Rapporterte...
Annelill Valbø, Else Johanne Rønning, Morten Aaberg
22.04.2010
Actinomyces er en anaerobisk, grampositiv, filamentøs, ikke-syrefast bakterie med lavgradig patogenisitet som koloniserer slimhinnene i munnhulen og det meste av gastrointestinaltractus. Den...