Anne Sofie Frøyshov Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Sofie Frøyshov Larsen

Anne Sofie Frøyshov Larsen, Tori Flaatten Halvorsen
30.01.2000
Hud- og bløtdelsinfeksjoner i forbindelse med injeksjonsmisbruk er et vanlig problem. ”Bomskudd” er et begrep som er adoptert fra stoffmisbrukerne, og henviser til at injeksjonen ved en feiltakelse...
Anne Sofie Frøyshov Larsen
25.03.2010
Pasientjournalene er blitt elektroniske, men formmessig er det fremdeles prosateksten som dominerer. Mye kan gå tapt på veien når innholdet blir gjenfortalt i flere ledd. Vi bør begynne å tenke nytt...
Anne Sofie Frøyshov Larsen
18.11.2010
Chowdhury, Rajat Wilson, Iain Rofe, Christopher Radiology at a glance 120 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 22 ISBN 978-1-4051-9220-0 Denne slanke boken inngår i en serie «at a...
Anne Sofie Frøyshov Larsen
12.06.2012
Bitsch, Mikael Jensen, Flemming Klinisk ultralydskanning 292 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 400 ISBN 978-87-7749-607-3 Målgruppen er ifølge forfatterne først og fremst...