Anne-Siri Øyen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nic Waals Institutt

Lovisenberg Diakonale Sykehus

og

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt til datainnsamling, tolking av resultater, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av siste manusversjon.

Anne-Siri Øyen er spesialist i klinisk psykologi, ph.d. i klinisk utviklingspsykologi og seniorforsker.

Artikler av Anne-Siri Øyen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media