Anne Sejersted Bødtker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kvinneklinikken

Drammen sykehus

Hun har bidratt med innsamling av data og revisjon av manus.

Anne Sejersted Bødtker er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og tidligere overlege.

Artikler av Anne Sejersted Bødtker
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media