Anne Mette Njaastad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Mette Njaastad

Bernt Ly, Anne Mette Njaastad, Gunnar Sandbæk, Randi Solstrand, Antonio Rosales, Carl-Erik Slagsvold
19.02.2004
Rutinebehandlingen av dyp venetrombose er lavmolekylært heparin subkutant etterfulgt av behandling med vitamin K-antagonist. Behandlingen forebygger residiv av venøs tromboemboli, men forhindrer ikke...