Anne Mette Asfeldt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Mette Asfeldt

Anne Mette Asfeldt, Drude Lind Bratlien, Anita Brekken, Nina Alette Wikan, Tone Ovesen, Kirsten Gravningen
20.02.2018
In the autumn of 2015, more than 5 000 asylum seekers crossed the border from Russia into Norway. This had a major impact on the town of Kirkenes with its 10 000 inhabitants and one of the country...
Anne Mette Asfeldt, Drude Lind Bratlien, Anita Brekken, Nina Alette Wikan, Tone Ovesen, Kirsten Gravningen
19.02.2018
Mer enn 5 000 asylsøkere krysset grensen fra Russland til Norge høsten 2015. Det fikk stor betydning for Kirkenes by med 10 000 innbyggere og et av landets minste sykehus. Hvordan opplevde...
Anne Mette Asfeldt
11.03.2014
Bjørndal, Arild Flottorp, Signe Klovning, Atle Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag 3. utg. 194 s, tab, ill, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 395 ISBN 978-82-05-44989-3 Tre erfarne...