Anne Marie Horn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Marie Horn

Svein Haavik, Anne Marie Horn, Kari Svane Mellbye, Inge Kjønniksen, Anne Gerd Granås
26.01.2006
Vurdering og ekspedisjon av resepter er en av hovedoppgavene til apotekfarmasøytene ( 1 ). Farmasøytens rolle er å sikre at riktig legemiddel blir utlevert til rett pasient, at doseringen er rimelig...
Ingunn Mandt, Anne Marie Horn, Anne Gerd Granås
22.06.2006
Legemiddelbehandling kan beskrives som en kjede fra utredning, diagnose og forskrivning til pasientens bruk og senere oppfølging. Apotekfarmasøytene er siste ledd i legemiddelkjeden før pasientene...