Anne Mari Røsting Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Mari Røsting Strand

Siri Fuglem Berg, Anne Mari Røsting Strand
11.02.2019
Takk til Ingvild Skårdal for interessant kommentar. Hun har selvsagt rett i at det har sneket seg inn en feil i vår artikkel. «Medisinske tiltak» skal erstatte «livsforlengende behandling» slik at...
Anne Mari Røsting Strand, Siri Fuglem Berg
03.01.2019
Både helsepersonell og pårørende ønsker at den døende skal ha det så godt som mulig til det siste. Det er tvilsomt om det er grunnlag for å la være å gi væske og ernæring til døende pasienter. I 2013...
Anne Mari Røsting Strand, Siri Fuglem Berg
05.07.2016
Det pågår en spennende diskusjon i Tidsskriftet om etiske avveininger om keisersnitt ved trisomi 13 og 18. I diskusjonen har imidlertid en avveining vært fraværende, nemlig den relasjonelle . I...