Anne-Lise Røstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Lise Røstad

Kari Viken, Vera Lonning, Anne-Lise Røstad, Marianne Korsmo, Steinar Lorentzen
31.01.2008
Oppfatningen av hvordan behandlingsmiljøet i psykiatriske avdelinger bør være for å ha en terapeutisk effekt har endret seg opp gjennom årene. Siden slutten av 1960-årene har mange forsøkt å...
Kari Viken, Vera Lonning, Anne-Lise Røstad, Marianne Korsmo, Steinar Lorentzen
31.01.2008
Opinions on how to define a good treatment environment in psychiatric wards have changed over the years. Since the end of the 1960s, many have tried to identify descriptors of a fruitful treatment...