Anne-Kristine Schanke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne-Kristine Schanke er dr.philos., spesialist i nevropsykologi og professor emerita ved Forskningsavdelingen, Sunnaas sykehus.

Artikler av Anne-Kristine Schanke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media