Anne-Kristine Schanke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anne-Kristine Schanke er dr.philos., spesialist i nevropsykologi og professor emerita ved Forskningsavdelingen, Sunnaas sykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne-Kristine Schanke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media