Anne-Kristine Schanke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Kristine Schanke

Kirsti Bjune, Ellen Høyer, Anne-Kristine Schanke, Petter Brandal
24.06.2019
Helsedirektoratet anbefaler vurdering av rehabiliteringsbehov hos alle med hjernesvulst. Kartleggingen er imidlertid mangelfull, og en stor andel av pasientene har udekkede, til dels omfattende behov...
Jan Berstad, Sigri Undseth, Reidun Kunz, Anne-Kristine Schanke, Sidsel Christensen, Stein Andersson
10.03.2001
De kognitive og mentale funksjoner hos pasienter som overlever alvorlige hjerneskader med vedvarende nedsatt bevissthet, er i regelen svært svekket, men det er vanskelig å ha en medisinsk-faglig...
Arne Mosberg, Per Egil Østen, Anne-Kristine Schanke
20.11.2000
I denne undersøkelsen ser vi på hvordan det går med personer som etter sykdom eller skade i hjernen igjen skal kjøre bil. Studier viser at 40 – 60 % klareres for bilkjøring etter gjennomgått...
Anne-Kristine Schanke, Hilde Bergersen
14.01.2010
I Tidsskriftet nr. 19/2009 bruker Jorunn Helbostad og medarbeidere en ny norsk studie til å belegge påstanden om at SINS (screeninginstrument for nevropsykologiske symptomer ved slag) egner seg godt...
Anne-Kristine Schanke, Frank Becker, Per Egil Østen, Andreas Schillinger
04.11.2010
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2010 ga Brækhus og medarbeidere et viktig bidrag til temaet førerkortvurderinger ( 1 ). Deres studie omhandler legenes dobbeltrolle, som oppleves som konfliktfylt. Mange...