Anne-Kristin Solbakk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sandvika Nevrosenter

og

Psykologisk Institutt og RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Universitetet i Oslo

og

Nevrokirurgisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Nevropsykologisk avdeling

Helgelandssykehuset

Forfatterbidrag: innspill til innholdet og utarbeiding av manus.

Anne-Kristin Solbakk er ph.d., spesialist i klinisk nevropsykologi og forsker. Hun har doktorgrad på kognitive vansker ved lette hodetraumer og lang klinisk og forskningsmessig erfaring med nevropsykologiske problemstillinger ved hodetraumer og frontale hjerneskader.

Artikler av Anne-Kristin Solbakk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media