Anne Kristin Goplen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Kristin Goplen

Anne Kristin Goplen
30.06.2001
Internasjonalt er det meget lave obduksjonsrater av AIDS-døde. I mange land er det dessuten stor pasientmigrasjon, lite homogene populasjoner og komplisert organisering av helsevesenet slik at...
Inger Nina Farstad, Anna Bofin, Anne Kristin Goplen, Kjell H. Kjellevold, Ivar Nordrum*, Eva Sigstad, Ole Didrik Lærum
10.06.2000
Den makroskopiske patologi har lange tradisjoner og ble gradvis utviklet etter at obduksjoner ble vanlige, omtrent fra renessansen. Arbeider av italieneren Giovanni Batista Morgagni (1682 – 1771) var...