Anne-Katrine Lundebye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne-Katrine Lundebye (f. 1968) er ph.d., seniorforsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og professor II i næringsmiddeltoksikologi på Universitetet i Bergen. Hun er medlem av fem arbeidsgrupper for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (tre arbeidsgrupper på kontaminanter og to på fôr) og medlem av WHOs gruppe av eksperter innen mattrygghet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne-Katrine Lundebye
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media