Anne-Katrine Lislegaard Næs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kirurgisk klinikk

St. Olavs hospital

Hun har bidratt med idé, utforming av studien, datainnsamling, analyse, tolkning, litteratursøk, og utarbeiding og godkjenning av manus.

Anne-Katrine Lislegaard Næs er master i klinisk helsevitenskap og sykepleier ved Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital.

Artikler av Anne-Katrine Lislegaard Næs
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media