Anne Katerine Omland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Katerine Omland

Ritsa Storeng, Siri Vangen, Anne Katerine Omland, Nan Birgitte Oldereid
27.11.2012
Population studies show a prevalence of infertility of approximately 9 %, and a little more than half of infertile couples will seek examination and treatment ( 1 ). Assisted fertilisation in the...
Ritsa Storeng, Siri Vangen, Anne Katerine Omland, Nan Birgitte Oldereid
27.11.2012
Befolkningsstudier viser en forekomst av infertilitet på omtrent 9 %, og drøyt halvparten av disse parene vil oppsøke helsevesenet for utredning og behandling ( 1 ). Assistert befruktning med...