Anne Katerine Omland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne Katerine Omland (f. 1951) er overlege, ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, med spesialkompetanse i assistert befruktning.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Reproduksjonsmedisinsk seksjon

Gynekologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Anne Katerine Omland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media