Anne Helen Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Helen Hansen

Anne Helen Hansen, Ivar J. Aaraas, Jorun Støvne Pettersen, Gerd Ersdal
25.08.2005
Formålet med innføring av fastlegeordningen var blant annet å bedre tilgjengeligheten til allmennlegetjenesten ( 1 ). Statens helsetilsyn bad i 2002 helsetilsynet i fylkene overvåke tilgjengelighet...