Anne Grethe Teien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Grethe Teien

Merete Nesset, Anne Grethe Teien
21.08.2017
Vi takker for Ulrik Malts svar. Det gleder oss at Norsk psykiatrisk forening mener at «enhver pasient, innen både somatisk og psykisk helse, har rett til å reservere seg mot en bestemt type...
Merete Nesset, Anne Grethe Teien
16.06.2017
I den siste tiden har man i flere medieoppslag avdekket lemfeldig bruk av tvang i psykisk helsevern. Vi som utsettes for tvang har snakket om dette i årtier, uten å få gehør. Det er på tide at vi...
Anne Grethe Teien
02.05.2017
Jeg takker Ketil Slagstad for et reflektert innlegg med faglig og etisk viktige innspill knyttet til medisinfrie tilbud. Idet både Malt og Røssberg og medarbeidere som et slags «argument» mot mye av...