Anne Grethe Paulsberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Grethe Paulsberg

Anne Grethe Paulsberg, Sara Maria Allen
12.06.2003
I Tidsskriftet nr. 5/2003 var det flere artikler om bruk av alternativ behandling i norske sykehus. Ingen av forfatterne hadde noen klar definisjon på hva de mener med alternativ behandling, men i...
Rae Frances Bell, Borrik Schjødt, Anne Grethe Paulsberg
30.09.2000
Kronisk smerte er et komplekst multidimensjonalt, biopsykososialt fenomen hvor medisinsk behandling som regel har liten effekt over tid. Pasienter med kronisk smerte er en svært heterogen gruppe, men...