Anne Grethe Einang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Habiliteringstjenesten i Hedmark

Barneseksjonen

Sykehuset Innlandet

Hun har bidratt med utforming/design av spørreskjema, datainnsamling, tolking av data og godkjenning av innsendte manusversjon.

Anne Grethe Einang er spesialpedagog, seksjonsleder og tidligere styremedlem i Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS).

Artikler av Anne Grethe Einang
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media