Anne Gjertrud Thorstensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus

og

OsloMet – storbyuniversitetet

Hun har bidratt med datainnsamling, tolking av resultater, utarbeiding/revisjon av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Anne Gjertrud Thorstensen er klinisk pedagog, kognitiv terapeut og høyskolelektor. Hun har arbeidserfaring fra barnehage og skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste og psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten.

Artikler av Anne Gjertrud Thorstensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media