Anne Flem-Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Flem-Jacobsen

Anne Cathrine Staff, Anne Flem-Jacobsen
23.10.2003
En modell for gjensidig veiledning mellom likestilte spesialister er utviklet ved Kvinnesenteret ved Ullevål universitetssykehus. To leger ved samme avdeling veileder hverandre annenhver gang. At de...