Anne Catrine Trægde Martinsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Catrine Trægde Martinsen

Hilde Kjernlie Sæther, Anne Catrine Trægde Martinsen, Lena Korsmo, Tor Reiseter
12.03.2009
CT er undersøkelser som gir høye stråledoser til pasient, og bruk av CT har økt kraftig de siste årene ( 1 ). Barn er spesielt følsomme for ioniserende stråling. FN anslår at de har 2 – 3 ganger...
Anne Catrine Trægde Martinsen, Mona Risdal, Tonje Bay, Anders Drolsum
11.08.2005
Pelvimetri kan utføres med konvensjonell røntgen eller CT. CT-pelvimetri gir lavere doser til både pasient og foster enn konvensjonell metode ( 1 , 2 ). Ved Radiologisk divisjon ved Ullevål...