Anne-Cathrine Braarud Næss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Cathrine Braarud Næss

Thor Haugerudbråten, Anne-Cathrine Braarud Næss
03.05.2007
Lundälv, J. Säker utryckning Krasch och prevention vid utryckningskörning. 159 s, tab, ill. Gävle: Meyers, 2006. Pris SEK 188 ISBN 91-7111-137-9 Forfatteren Jörgen Lundälv er forsker, journalist og...
Anne-Cathrine Braarud Næss
19.10.2006
Rüter, Anders Nilsson, Heléne Vikström, Tore Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof Från skadeplats til vårdplats. 102 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 161 ISBN 91-44-03905-0...