Anne Bukten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Bukten

Ivar Skeie, Thomas Clausen, Anne Bukten
17.06.2014
Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (LAR) ble introdusert i USA i 1960-årene. Behandlingen ble i Norge lenge avvist på prinsipielt grunnlag. Først i 1998 – etter sterk økning i...
Ivar Skeie, Thomas Clausen, Anne Bukten
02.09.2014
Som det framgår av kronikken, er frafallet fra LAR-behandling lavt i Norge sammenlignet med de fleste andre land. Dette peker i retning av et akseptabelt tilbud, også sett fra pasientenes ståsted...