Anne Britt Thuestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Britt Thuestad

Tom Sundar, Anne Britt Thuestad, Per Thomas Thomassen, Hilde Røshol, Kirsti Hjelme, Urd Andestad, Elisabeth Bryn
22.06.2006
Som en del av en bredere revisjonsprosess arbeider Statens legemiddelverk med å oppdatere og tydeliggjøre regelverket for blåreseptordningen. Målet er bedre etterlevelse av refusjonsvilkårene og...