Anna Widding Langsholdt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna Widding Langsholdt

Anna Widding Langsholdt, Johnny Vegsundvåg
27.11.2012
A man in his 80s had been treated for a long period of time for heart failure believed to be due to arterial hypertension. When the symptoms intensified, however, a different underlying disease was...
Anna Widding Langsholdt, Johnny Vegsundvåg
27.11.2012
A man in his 80s had been treated for a long period of time for heart failure believed to be due to arterial hypertension. When the symptoms intensified, however, a different underlying disease was...
Anna Widding Langsholdt, Johnny Vegsundvåg
27.11.2012
En mann i 80-årene hadde over lengre tid blitt behandlet for hjertesvikt som man trodde skyldtes arteriell hypertensjon. Da symptomene økte, ble det imidlertid påvist en annen bakenforliggende sykdom...