Anna Haug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna Haug

Anna Haug, Olav Albert Christophersen, Arne T. Høstmark, Odd Magne Harstad
04.10.2007
De siste årene har mange hevdet at melkeinntaket bør begrenses, fordi melkefett er rikt på mettet fett. Kostråd til befolkningen bør være spesifikke, korte og klare, og det er hevdet at rådet bør...
Anna Haug, Olav Albert Christophersen
03.01.2008
Sosial- og helsedirektoratet publiserte i 2003 Retningslinjer for skolemåltidet , og i høst kom Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen ( 1 ). I disse publikasjonene får man vite hvilke typer...
Anna Haug, Olav Albert Christophersen
03.04.2008
Verdens helseorganisasjon (WHO) har konkludert med at en høyvirulent influensapandemi er en reell risiko ( 1 ). Vi har nylig publisert en artikkel om privat matlagring som buffer for krisesituasjoner...
Anna Haug, Hanne Müller
02.12.2004
Margarinforbruket i Norge var frem til midten av 1990-årene hovedkilden for transfett da det var ca. 20 % transfett i myk og 30 % i hard margarin. Inntak av transfett gir en større risiko for hjerte...
Olav Albert Christophersen, Anna Haug
04.05.2005
Kostholdets betydning for inflammasjon og smerte er lite påaktet. I mange vestlige industriland er kostholdet kjennetegnet av et høyt forhold mellom omega-6- og omega-3 fettsyrer. Inntak av omega-3-...
Anna Haug, Hanne Müller
17.02.2005
Det har nylig vært en diskusjon i Tidsskriftet om blodkolesterolets rolle som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Jan I. Pedersen og medarbeidere hevder at «reduksjonen i serum-kolesterolnivået...
Olav Albert Christophersen, Anna Haug
20.10.2005
Ved langvarige smertetilstander knyttet til iskemi eller inflammasjonstilstander spiller umyeliniserte nervefibrer (C-fibrer) en sentral rolle ikke bare ved at de direkte formidler smertesignaler,...
Olav Albert Christophersen, Anna Haug
17.11.2005
Oksidativt stress forårsaker aktivering både av fosfolipase A₂ og av begge syklooksygenasene (COX-1 og COX-2). Oksidativt stress øker også ekspresjonen av COX-2. Inflammasjonstilstander er vanligvis...