Anna Bågenholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna Bågenholm

Christer Kjærvik, Hebe Désirée Kvernmo, Anna Bågenholm, Sissel Løseth
06.12.2016
A previously healthy teenage girl was referred to the department of hand surgery with a lump on the flexor side of the left wrist. The lump had been discovered by the girl’s mother around seven years...
Christer Kjærvik, Hebe Désirée Kvernmo, Anna Bågenholm, Sissel Løseth
06.12.2016
En tidligere frisk jente i tenårene ble henvist til håndkirurgisk avdeling med en kul på bøyesiden ved venstre håndledd. Denne var blitt oppdaget av mor rundt syv år tidligere og var etter hvert...
Trond Dehli, Anna Bågenholm, Liv-Hege Johnsen, Svein Are Osbakk, Knut Fredriksen, Kristian Bartnes
12.08.2010
Mange hardt tilskadekomne trenger behandling som bare gis ved store sykehus med tilgang til alle kirurgiske spesialiteter, intervensjonsradiologisk service og et avansert intensivmedisinsk tilbud...
Trond Dehli, Anna Bågenholm, Liv-Hege Johnsen, Svein Are Osbakk, Knut Fredriksen, Kristian Bartnes
02.12.2010
Vi takker for interessen Brattebø og Wisborg viser for vår artikkel i tidsskriftet ( 1 ). I sin kommentar er de kritiske til studiens inklusjonskriterier, som de mener burde favnet bredere. Vi vil...