Ann-Sofi Skagius

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ann-Sofi Skagius

Jonas Höjer, Mark Personne, Ann-Sofi Skagius, Ola Hansson
30.06.2002
Artikkelen er tidligere publisert i Läkartidningen 2002; 99: 2054 – 60 Antalet läkemedel vars verkningsmekanism är att förhöja serotoninnivåerna i det centrala nervsystemet har ökat påtagligt under...