Anja Nordermoen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anja Nordermoen

Anja Nordermoen, Dag Bratlid
12.08.2010
I vår artikkel ønsket vi å synliggjøre kostnadene ved behandling av svært premature barn. Ruud Hansen og Johansson & Miljeteig kobler dette opp mot en annen viktig problemstilling – nemlig...
Dag Bratlid, Anja Nordermoen
03.06.2010
Behandlingen av svært for tidlig fødte barn, dvs. barn med fødselsvekt < 1 500 gram og eller svangerskapslengde ≤ 32 uker, har gjennomgått en rivende utvikling. Rikshospitalet var det første...
Anja Nordermoen, Dag Bratlid
03.06.2010
Dyr og avansert teknologi har gjort det mulig å behandle stadig mer umodne og syke nyfødte, noe som også har ført til en betydelig økning i personalkostnadene. En studie fra Vestfold sentralsykehus i...