Anita Schumacher

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anita Schumacher

Jan C. Frich, Kirsten Brubakk, Berit H. Munkeby, Thomas S. Nilsen, Anita Schumacher
03.01.2008
Japan er et fascinerende land hvor helsetjenesten preges av både tradisjon, høyteknologi og innovasjon. Samfunnet står overfor store sosiale og medisinske oppgaver som følge av en økende andel eldre...
Anita Schumacher
30.05.2002
Endringer i vaskulært endotel skjer tidlig i ateroskleroseprosessen. De normale endotelcellene med overveiende antikoagulante egenskaper endres til et proinflammatorisk, prokoagulant og dysfungerende...