Anita Herigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anita Herigstad

Anita Herigstad, Ralf P. Michler, Trond Sand, Kari Todnem
30.11.2001
Prevalensen av aktiv epilepsi i Norge er 0,7 %, og årlig insidens er om lag 50 tilfeller per 100 000 innbyggere (1). Det finnes dessuten pasienter med konvulsive synkoper og ulike typer anfall som...
Anita Herigstad, Sigurbjørg Stefansdottir, Harald Aurlien
08.01.2013
Ved EEG registreres elektrisk aktivitet som genereres av ekstracellulære ionestrømmer rundt pyramidecellene i hjernebarken. Det øverste EEG er normalt og viser alfarytme med frekvens 10 Hz (pilene...
Trond Sand, Noralv Breivik, Anita Herigstad
05.02.2013
Oppmerksomhetssvikt, økt impulsivitet og hyperaktivitet (AD/HD; attention deficit/hyperactivity disorder) kan påvises hos anslagsvis 5 % av barn i skolealder ( 1 ) etter kliniske kriterier i DSM-IV...