Anita Herigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : heaien@sus.no

Anita Herigstad (f. 1959) er spesialist i klinisk nevrofysiologi og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrosenter

Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Stavanger universitetssjukehus

Artikler av Anita Herigstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media