Anita C. Senstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anita C. Senstad

Anita C. Senstad
26.03.2009
Oslo-barn med pneumoni ervervet utenfor sykehus og henvist til barneavdeling hadde få komplikasjoner og ble effektivt behandlet med smalspektret penicillin. Pneumoni ervervet utenfor sykehus er en...
Tori Aanjesen, Anita C. Senstad, Nils Lystad, Kari J. Kværner
10.04.2002
Bruken av akupunktur er økende i vestlige land. Nest etter homøopati er akupunktur den alternative behandlingen pasienter søker hyppigst (1, 2). Om lag 4 % av befolkningen benytter akupunktur hvert...