Angelika Sorteberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Angelika Sorteberg er dr.med., professor i nevrokirurgi ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og overlege ved Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Artikler av Angelika Sorteberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media