Anette Løken Eilertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anette Løken Eilertsen

Anette Løken Eilertsen
05.10.2006
Hays, Richard Teaching and learning in clinical setting 158 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 25 ISBN 1-85775 -751-3 Omfattende studieplanreformer har ført til at legestudenter i betydelig...
Anne Flem Jacobsen, Annette Kristiansen, Line Bjørge, Tore Henriksen, Anette Løken Eilertsen, Per Morten Sandset
13.05.2014
De viktigste endringene i de nye retningslinjene for antikoagulasjonsbehandling i svangerskapet gjelder anbefalinger for profylakse etter keisersnitt, ved trombofilier og ved tidligere alvorlige...