Ane Toft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ane Toft

Ane Toft, Tore Wergeland Meisingset, Sverre Georg Sæther
27.05.2020
A man was hospitalised several times with loss of consciousness accompanied by involuntary movements. He would then experience confusion, with episodes of visual and auditory hallucinations. His...
Ane Toft, Tore Wergeland Meisingset, Sverre Georg Sæther
25.05.2020
En mann ble flere ganger innlagt med bevissthetstap ledsaget av ufrivillige bevegelser. I forvirringstilstanden som fulgte hadde han periodevise syns- og hørselshallusinasjoner. Flere ganger ble...