Ane Sørlie Kværner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Tarmscreeningseksjonen

Kreftregisteret

Hun har bidratt med idé, litteratursøk og utforming, revisjon og godkjenning av manus.

Ane Sørlie Kværner er klinisk ernæringsfysiolog og postdok.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ane Sørlie Kværner
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media