Andrew Lane

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : lanl@uus.no

Institutt for helseledelse og helseøkonomi

Universitetet i Oslo

Postboks 1089 Blindern

*  Nåværende adresse:

Akuttmedisinsk avdeling

Ullevål universitetssykehus

0407 Oslo

Artikler av Andrew Lane
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media