Andrew Jenkins

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andrew Jenkins

Andrew Jenkins, Bjørn-Erik Kristiansen
28.05.2013
In the course of a review of archival data from an earlier publication we discovered that the bacterium Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM) is present in Norwegian Ixodes ricinus ticks. Human...
Andrew Jenkins, Bjørn-Erik Kristiansen
28.05.2013
Ved gjennomgang av arkivdata fra en tidligere publikasjon har vi oppdaget at bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM) finnes i norske skogflått. Human sykdom med denne bakterien er nylig...